Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  na lata 2014–2020 w zakresie działania: Rozwój gospodarczy małych miast oraz terenów wiejskich. Cel operacji: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym realizacja: Różnicowania działalności gospodarczej na obszarach rybackich. Przewidywane wyniki operacji: Rozwój istniejącej działalności gospodarczej poprzez zakup potrzebnego sprzętu, wyposażenia oraz samochodu dostawczego. Wielkość otrzymanego dofinansowania 64209,00 zł.


Strona firmy NIKLA Sp. z o.o. Sp. K. wykorzystuje cookies do celów statystycznych. Możesz zapoznać się z polityką prywatności, a w przypadku jej niezaakceptowania zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Copyright 2022 - NIKLA Sp. z o.o. Sp. K. - na podstawie szablonu autorstwa XS Web Design - http://www.xswebdesign.com

Nasza firma posiada duże doświadczenie w montażu instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, między innymi:

  • Instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, współpracujące praktycznie z każdym zainstalowanym już kotłem.
  • Instalacje paneli fotowoltaicznych do produkcji prądu ze słońca. Instalacje zgłaszane do dostawcy energii elektrycznej, podłączane do sieci.
  • Pompy ciepła powietrzne oraz ziemne (głębinowe i powierzchniowe).
  • Montaż kotłów na biomasę.

f