Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”  na lata 2014–2020 w zakresie działania: Rozwój gospodarczy małych miast oraz terenów wiejskich. Cel operacji: Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym realizacja: Różnicowania działalności gospodarczej na obszarach rybackich. Przewidywane wyniki operacji: Rozwój istniejącej działalności gospodarczej poprzez zakup potrzebnego sprzętu, wyposażenia oraz samochodu dostawczego. Wielkość otrzymanego dofinansowania 64209,00 zł.


Strona firmy NIKLA Sp. z o.o. Sp. K. wykorzystuje cookies do celów statystycznych. Możesz zapoznać się z polityką prywatności, a w przypadku jej niezaakceptowania zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Copyright 2022 - NIKLA Sp. z o.o. Sp. K. - na podstawie szablonu autorstwa XS Web Design - http://www.xswebdesign.com

Główna działalność naszej firmy obejmuje:

  • Wykonanie kompletnych instalacji CO (np. kotły węglowe z zaworami 4 drogowymi ze sterowaniem, podłogówki, rozdzielnie z elektrozaworami itp.)
  • Instalacje wodne w oparciu praktycznie o każdy system montażu (począwszy od miedzi, po rury PP, PE, Pex). Polecamy montaż systemów odkamieniania wody.
  • Instalacje kanalizacyjne w domu oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków (firmy Sotralentz).
  • Instalacje gazowe miedziane z kształtkami zaciskanymi.

 

f